فهرست بستن

Your Support To

Feed & Educate

Fusce sollicitudin eros sed leo elementum lobortis varius sed lacus varius elementum enim id fringilla. Sed eget hendrerit sem vivamus diam nunc.

[give_form id=”213″]
nathan-anderson-157614-unsplash_resize

“One person can make all the difference for a child across the globe…Children International is living proof that, although helping just one person can seem like a drop in the ocean, that drop can be a person’s whole world. One by one…we will change the world for the better.”

Pierre Omidyar – Sponsor since 2012

Your donation can make a difference

Help a seriously ill child

Your $3 donation will provide a lifeline of support to a child, like Jack, who has a life threatening illness and his family when they need it most.

Support a family in need

No parent expects to outlive their child but for some families it’s a reality. $5 will help a family facing one of the toughest times imaginable.

Become a sponsor

Our Family Support Workers care for families at a time of great need. $10 will help families get the support they so desperately need.